KERMISCOMmISSIE

De kermis is een zeer oude traditie in de gemeenschap. Aan deze traditie wordt veel waarde gehecht. Het doel is elk jaar weer een kermis te organiseren voor de gemeenschap. Hierbij zijn geen commerciële doelen, maar is er maar één doel; een kermis te organiseren van iedereen en voor iedereen. Om dit te bewerkstelligen is de organisatie in handen van de kermiscommissie die zich georganiseerd heeft in een stichtingsvorm. De commissie probeert in samenwerking met de horeca een festijn te organiseren waarbij de commissie geen andere verbintenis heeft met de horeca dan een puur zakelijke. De benodigde financiële middelen zijn afkomstig van giften van de mensen in de gemeenschap en de pacht van de kermis en andere donaties. Er wordt geen winst nagestreefd, maar een normaal sluitende exploitatie.