DE KLEINE SCHUTTERIJ

De Kleine Schutterij van Steenderen wordt jaarlijks samengesteld uit de jeugd van Steenderen. Deelname verloopt via basisschool de Pannevogel. De belangstelling onder de kinderen is hiervoor ieder jaar zo groot, dat er geloot moet worden. De Kleine Schutterij werd opgericht in 1911 en beschikt over een eigen vaandel. Sinds een aantal jaren beschikt het ook over mooie passende kleding, voorzien van het logo van de Kleine Schutterij. De deelnemende kinderen collecteren direct na de zomervakantie in het dorp. Zij hopen op uw gulle gift, want op deze manier kunnen wij met elkaar deze traditie voor de kinderen in stand houden. Hier worden bijvoorbeeld de prijzen van gekocht voor het kruisboogschieten en is een paar jaar geleden nieuwe kleding aangeschaft. Op vrijdag treedt het gezelschap al ‘s morgens vroeg aan voor de rondgang door het dorp. Deze rondgang start bij de Seven Steenen om 9.00 uur ongeveer. Binnen de groep bestaan verschillende rangen en functies:
kapitein, luitenant, vlaggenist, tamboer – maître, vendelzwaaier, trommelaars en bielemannen. Voor verschillende functies wordt in de weken voorafgaande aan de kermis een aantal keren geoefend. Tijdens de rondgang door het dorp hakken de twee bielemannen op een aantal plaatsen met een houten bijl de bielemanpaaltjes omver.

Traditiegetrouw voert de route langs de burgemeester (bij het voormalig gemeentehuis en thans AVIKO kantoor), de dokter, de pastoor en De Bongerd. Op die locaties wordt de vendelhulde gebracht. Alle kinderen die dit leuk vinden mogen meelopen tijdens deze rondgang. De tocht eindigt op de vogelweide, net buiten het dorp. Daar wordt met de kruisboog geschoten om het koningschap van de Kleine Schutterij van Steenderen. Hiermee zijn ieder jaar weer mooie prijzen te winnen.